Tjänster

Vårt affärskoncept

Konkurrensutsatta företag har behov av att veta var de tjänar eller förlorar pengar och hur de får ut mest nytta av varje satsad krona. Därför är intäktsgenerering, kostnadsoptimering och jämförelser med konkurrenter och branschindex viktigt. Om du känner att ditt företag passar in i ovanstående beskrivning är det mycket troligt att vi skulle kunna hjälpa er inom detta område. För att förklara mer i detalj hur våra lösningar kan se ut kommer vi här nedan att beskriva vår metod.

Vår välbeprövade metod

Vår metod är att tillsammans med kundens ledningsgrupp utveckla en lönsamhetsstyrning med fokus på kundens kunder, produkter och tjänster. Metoden tar sin utgångspunkt i kundens affärsverksamhet, styrning och planering vidare till uppföljning och kontroll. Kunden sätter själv ribban var man vill befinna sig jämfört med övriga aktörer i sin bransch. Hög ambitionsnivå leder till behov av att implementera en mer avancerad lönsamhetsstyrning. Vill man tillhöra de bästa kan ingenting lämnas åt slumpen när det gäller lönsamhetsstyrning utan kravställande, struktur och hårt arbete är de faktorer som leder till framgång. Detta är avgörande för om en verksamhet ska klara att bibehålla eller öka sin kort- och långsiktiga tillväxt och lönsamhet.

Varför ska man anlita Lönsamhetsdoktorn?

Många företag hamnar i vissa skeden i situationer där man känner att man inte riktigt har full kontroll över exakt vad de finansiella problemen består i. Vi är specialister på att tillsammans med kunden skapa ett ”siffermoln” som kan ge svar på alla tänkbara finansiella frågor men detta räcker inte. Man måste också kunna använda siffrorna och försöka att skapa ett informationsövertag gentemot branschen och konkurrenterna. Vi hjälper er att rangordna produkter och tjänster och analysera tendenser med fokus på tillväxt och lönsamhet. Vi jobbar dels med intäktsgenerering, dels med kostnadsoptimering där vi söker skilja de goda kostnaderna från de dåliga. Vår metod är branschoberoende. Oavsett om det är lönsamhets- eller kostnadsförbättringar fungerar vår generella metod där vi sammanför nya verksamhetsrutiner och verktyg till en integrerad del av den operativa verksamheten.