Om oss

Våra resurser

Om man ska lyckas genomföra en varaktig förändring av ett företags eller organisations lönsamhetsstyrning, som leder till att uppsatta mål enligt affärs- och verksamhetsplan uppnås, är oftast en avgörande faktor att man anlitar ett företag med erfarna ekonomer som kan hjälpa kunden med:

  • Analys med förslag till åtgärdsplan
  • Implementering
  • Uppföljning och kontroll

Lönsamhetsdoktorn har dessa resurser! Vi har dessa erfarna ekonomer med kraften att tillsammans med kundföretaget genomföra nödvändiga förändringar inom lönsamhetsstyrningsområdet. Kvalificerade ekonomer som kan verka som projektledare eller som specialist ingående  i en projektgrupp och där ta sig an, att tillsammans med kundföretaget, ta fram lönsamhetsförbättrande åtgärdsförslag och också hjälpa till att implementera nödvändiga förändringar.

Björn Bontin | VD för Lönsamhetsdoktorn