Bolagsgrupp

Lönsamhetsdoktorn är en verksamhetsgren inom Djuringsholm AB.

Övriga verksamhetsgrenar inom gruppen är:

  • Lönsamhetscoachen bedriver tjänsteverksamhet avseende företags-, lönsamhets- och tillväxtanalyser
  • Bontin Consulting som sysslar med interim management för chefer, specialister och projektledare inom ekonomi- och finansområdena
  • Djuringsholm Gård bedriver jordbruks-, jakt- och fiskeverksamhet