Välkommen till Lönsamhetsdoktorn!

Välkommen till Lönsamhetsdoktorn!

Lönsamhetsdoktorn är ett företag som fokuserar på att hjälpa etablerade affärsdrivande företag inom privat och offentlig sektor i deras arbete med att skapa bättre förutsättningar för intäktsgenerering och kostnadsoptimering.

Vi har en väl beprövad metod för att åstadkomma dessa förbättringar. I samarbete med våra kunder tar vi fram en lönsamhetsstyrning med fokus på deras kunder, produkter eller tjänster. Ni som kund väljer själva var ni vill sätta ribban för utvalda lönsamhetsförbättrande åtgärder samt jämföra dessa med övriga aktörer i er bransch.

Här kan du läsa mer om Lönsamhetsdoktorns tjänster och metoder

Vilka står bakom Lönsamhetsdoktorn?

För att lyckas genomföra en varaktig förändring av ett företags lönsamhetsstyrning kan det vara en klok taktik att man samarbetar med erfarna och välmeriterade ekonomer. Lönsamhetsdoktorn har dessa resurser och vi hjälper dig i hela processen, från analys, åtgärdsförslag, implementering samt uppföljning och kontroll.